Wonen

Naast de ambulante begeleiding van Plan Op Maat, is er ook de mogelijkheid om door te stromen naar een woonlocatie. Dat kan mogelijk in een woning van Plan Op Maat zijn, maar er zijn ook via andere aanbieders. De initiatieven van Plan Op Maat zijn kleinschalige woonvormen en Plan Op Maat verzorgt daar de begeleiding van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Mensen vinden het bijvoorbeeld lastig goed voor zichzelf te zorgen of hun dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden. Beschermd wonen helpt hierbij. Beschermd wonen begeleidt mensen in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Beschermd wonen richt zich op zorgvormen die de eigen regie van de cliënt versterken. Welke woonvorm het beste bij een cliënt past, is afhankelijk van de indicatie, de mate van beperkingen, de psychiatrische problematiek en de woonwensen. Er is variatie in woonvormen en woningen, en er zijn mogelijkheden voor zelfstandig of in een groep wonen. Op deze manier kunnen we het wonen en de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van de individuele cliënt.

Woonlocatie De Dijk