Visie

Plan Op Maat is een kleine organisatie, welke gespecialiseerd is in de ondersteuning van jongeren en jong(volwassenen) met een autismespectrumstoornis. Vanuit onze overtuiging dat wonen, werken en vrije tijd bij mensen met een autismespectrumstoornis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ondersteunen wij jongeren op deze levensgebieden. Wij hebben een duurzame relatie met onze cliënten, waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat. De wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt voor de ondersteuning in de groei van thuis wonen naar zelfstandig wonen en werken.

Algemeen

Zorg en hulp
Zorg en hulp bij autisme is altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat de ondersteuning altijd goed afgestemd moet zijn op de persoon en zijn/haar omgeving. Niet iedere vorm van autisme is hetzelfde en ook binnen de vormen van autisme zijn er soms grote verschillen.

Begeleiding
Werk, wonen en sociale relaties zijn thema’s waar mensen met autisme nogal eens problemen of beperkingen in ondervinden. Met behulp van de juiste begeleiding kunnen veel barrières gelukkig worden weggenomen, zodat iemand toch zo veel mogelijk zelfstandig kan functioneren en mee kan doen in alle aspecten van de maatschappij. Net als bij behandeling van mensen met autisme is ook begeleiding een kwestie van maatwerk.

Werk
Iemand met autisme heeft vaak een hele andere mix aan kwaliteiten dan zijn/haar collega’s. Over het algemeen hebben mensen met autisme of een verwante stoornis namelijk een bovengemiddeld analytisch vermogen, grote creativiteit, een zeer sterk oog voor detail, een hoge vastberadenheid en een uitstekende motivatie.

Wonen
Een passende woning en een zinvolle dagbesteding kan de zorgvraag van mensen met autisme tot wel 80 à 90 procent reduceren. Het recht op een zelfstandige en eventueel aangepaste woonruimte, bijbehorende begeleiding en dagbesteding zijn voorzieningen die (met behulp van de gemeente) georganiseerd kunnen worden. Dit kan op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).