Autisme en jobcoaching

“Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!”
Dit is een veelgehoorde uitspraak van mensen met een autismespectrumstoornis. Het geldt zelfs voor de zogeheten participatiebanen. Om jouw werkzame leven tot een succes te maken, biedt gespecialiseerde jobcoaching uitkomst. Deze vorm van coaching is gericht op het behouden en mogelijk uitbreiden van jouw werk. 
Plan op Maat biedt deze ondersteuning.

 

Het behouden van werk

Wij zijn gespecialiseerd in het op de werkvloer begeleiden en coachen van medewerkers. Er wordt samen met jou, je coach en de werkgever een plan opgesteld dat ertoe moet leiden dat jij met plezier naar je werk gaat. En dat je werkgever tevreden is over jouw resultaten.
Jobcoaching is gericht op het behouden en mogelijk uitbreiden van je werk.

 

Vertrouwen en gelijkwaardigheid
Aan de buitenkant kun je niet altijd zien dat iemand een beperking heeft. Zonder uitleg hierover aan de werkgever of collega’s ontstaat vaak onbegrip.
Dit kan leiden tot conflictsituaties. Door onze coaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor bouw jij aan een duurzame werkrelatie met je werkgever en voorkomen we terugval naar bijvoorbeeld een uitkeringssituatie.


Plan Op Maat heeft de kennis en vaardigheid in huis om jouw begeleiding zo optimaal mogelijk te maken. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn daarbij voorop.