Autisme- en jobcoaching

“Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!”, is een veel gehoorde uitspraak over mensen met een autismespectrumstoornis. Dit is ook veelal aan de orde bij de nieuw gecreëerde participatiebanen. Om een plaatsing tot een succes te maken is gespecialiseerde jobcoaching in veel situaties noodzakelijk.

Wij zijn gespecialiseerd in het op de werkvloer begeleiden en coachen van medewerkers. Door een samenspel van werknemer, werkgever en jobcoach wordt een plan opgesteld dat ertoe moet leiden dat de werknemer met plezier naar zijn of haar werk gaat en dat de werkgever tevreden is over de resultaten van de werknemer.

Het feit dat je aan de buitenkant doorgaans niet ziet dat iemand een beperking heeft, speelt hierbij een grote rol. Zonder uitleg over autismespectrumstoornissen aan een werkgever of collega’s ontstaat vaak onbegrip, wat uit kan monden in conflictsituaties. Door middel van onze coaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor bouwen werkgever en werknemer aan een duurzame werkrelatie en voorkomen we terugval naar bijvoorbeeld een uitkeringssituatie.

Plan Op Maat heeft de kennis en vaardigheid om de begeleiding zo optimaal mogelijk op te pakken.