Autisme- en jobcoaching

“Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!”, is een veel gehoorde uitspraak rondom mensen met een autismespectrumstoornis. Ook is dit veelal aan de orde bij de nieuw gecreëerde participatiebanen. Om een plaatsing tot een succes te maken is gespecialiseerde jobcoaching in veel situaties noodzakelijk.

Wij zijn gespecialiseerd in het op de werkvloer begeleiden en coachen van medewerkers. Door een samenspel van werknemer, werkgever en jobcoach wordt een plan opgesteld dat ertoe moet leiden dat de werknemer met plezier naar zijn werk gaat en dat de werkgever tevreden is over de resultaten van de werknemer.

Het feit dat je aan de buitenkant doorgaans niet ziet dat iemand een beperking heeft, speelt hierbij een grote rol. Zonder uitleg over autismespectrumstoornissen aan een werkgever of collega’s ontstaat vaak onbegrip, wat uit kan monden in conflictsituaties. Door middel van onze coaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor bouwen werkgever en werknemer aan een duurzame werk relatie en voorkomen we terugval naar bijvoorbeeld een uitkeringssituatie.
Wij hebben de kennis en vaardigheden om de begeleiding zo optimaal mogelijk op te pakken.