Doelgroep en aanpak

Onze ambulante begeleiding is geschikt voor (jong)volwassenen met een gemiddeld tot hoge intelligentie en een stoornis in het autistisch spectrum. Denk aan PDD-NOS soms in combinatie met gedragsstoornissen bijv. AD(H)D, maar ook overige stoornissen bijv. NAH, OCD en DCD.


Samen
De individuele begeleiding kan plaatsvinden op ieder gewenst moment van de dag en op locatie. De ambulant begeleider maakt samen met jou en eventueel je ouders (of familie) afspraken op welke dagen en tijden de begeleiding plaatsvindt. Er wordt samen een plan opgesteld en op basis daarvan aan concrete doelen gewerkt.


Onze begeleiders staan gedurende het hele traject naast je. Er is altijd sprake van een gelijkwaardige verhouding. We richten ons niet alleen op de symptomen, maar zoeken vooral ook naar de oorzaak van de mogelijke problemen die je ervaart. Deze worden, voor zover mogelijk, samen met jou aangepakt. Onze begeleiding is altijd persoonsgericht. We kijken naar hoe jij je als persoon ontwikkeld en naar je omgeving. Familie, vrienden en collega’s zijn van grote invloed op je leven. Daarom is het van belang dat zij betrokken worden.
De opgave voor de omgeving is dat, in de meeste gevallen, zij zich aan jou zullen moeten aanpassen en niet andersom.


Voorbeelden van de begeleiding zijn:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis, op school, werk en vrije tijd
 • Emotie-regulatie en gedrag. Bijvoorbeeld: omgaan met boosheid, angst en verdriet
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren?
 • Sociale vaardigheden
 • Omgaan met leeftijdsgenoten, mede gezinsleden en autoriteit
 • Oriëntatie in plaats en tijd: Hoe plan ik mijn tijd? Hoe kom ik van A naar B? Hoe zorg ik ervoor dat ik op tijd kom? Huiswerk?
 • Gezondheid en ADL
 • Vergroten van basisvaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven
 • Begeleiding in deelname aan sportieve activiteiten
 • Persoonlijke hygiëne en gezonde voeding