Ambulante ondersteuning

Cliënten die zelfstandig of bij hun ouders/familie wonen, komen in aanmerking voor ambulante ondersteuning bij Plan Op Maat. Onze ambulante begeleiders gaan in gesprek met de cliënt over wat er nodig is zodat wij heel gericht op specifieke onderdelen kunnen ondersteunen. Denk daarbij aan het bijhouden van de administratie, het onderhouden van een sociaal netwerk of het stimuleren van de motoriek. Ambulante ondersteuning is voor iedereen anders en gericht op het individu. Plan Op Maat biedt hierin maatwerk aan.

De ambulante begeleiding van Plan Op Maat is onder andere gericht op:

 • Vormgeven en planning huishouden
 • Hulp bij de administratie
 • Het leggen van sociale contacten
 • Praktisch ondersteunend of ondersteuning op sociaal emotioneel vlak
 • Begeleiding op het werk, school of een andere vorm van daginvulling

Ambulante ondersteuning

De begeleiding richt zich te allen tijde op het vergroten van de mogelijkheden van de cliënt. Daarbij is het einddoel dat een cliënt zo zelfstandig mogelijk leert functioneren in deze maatschappij. Dat doen we door uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt en niet van de beperkingen.

Er wordt naar gestreefd de cliënt meer besef van een eigen verantwoordelijkheid te geven. Dat gebeurt door de cliënt zelf zeggenschap te laten behouden over zijn bestaan. Hierbij krijgt hij ondersteuning door onze begeleider.
De cliënt leert van zijn (goede en slechte) ervaringen en leert hierdoor zelf keuzes te maken. Op deze manier behoudt de cliënt het gevoel van een volwaardig bestaan.

De begeleider van Plan op Maat staat gedurende de gehele begeleiding naast de cliënt. Zo krijgt de cliënt geen minderwaardig gevoel. Plan Op Maat richt zich niet alleen op de symptomen, ook wordt er gezocht naar de mogelijke oorzaak van de problemen, die de cliënt ervaart. Deze worden, voor zover mogelijk, samen met de cliënt aangepakt.

Naast de stoornis wordt ook gekeken hoe iemand zich als persoon heeft ontwikkeld. Hierdoor zal de begeleiding altijd persoonsgericht zijn.

Plan op Maat richt zich niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn omgeving. Familie, vrienden en collega’s zijn van grote invloed op het leven van de cliënt. Daarom is het van groot belang dat zij het denken van de cliënt gaan begrijpen. De opgave voor de omgeving is dat, in de meeste gevallen, zij zich aan de cliënt zullen moeten aanpassen en niet andersom.

Doelgroep:

(Jong)volwassenen met een gemiddeld tot hoge intelligentie en een stoornis in het autistisch spectrum, zoals PDD-NOS soms in combinatie met gedragsstoornissen bijv. AD(H)D, maar ook overige stoornissen bijv. NAH, OCD en DCD.

Inhoud:

De individuele begeleiding kan (in overleg) plaatsvinden op ieder gewenst moment van de dag of locatie. De ambulant begeleider maakt samen met de cliënt en eventueel ouders of familie afspraken op welke dagen en tijden de begeleiding zal plaatsvinden.

Er wordt aan de hand van een met de cliënt opgesteld begeleidingsplan aan concrete doelen gewerkt.

Voorbeelden van de begeleiding zijn:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de thuissituatie, op school, werk en vrije tijd
 • Emotieregulatie en gedrag zoals omgaan met boosheid, angst en verdriet
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
  Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren?
 • Sociale vaardigheden
  Omgaan met leeftijdsgenoten, medegezinsleden en autoriteit
 • Oriëntatie in plaats en tijd; hoe plan ik mijn tijd? Hoe kom ik van A naar B? Hoe zorg ik ervoor dat ik op tijd kom? Huiswerk?
 • Gezondheid en ADL
  Vergroten van basisvaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven
  Begeleiding in deelname aan sportieve activiteiten
  Persoonlijke hygiëne en gezonde voeding