Jongeren aan het werk

Doel

Jongeren in contact brengen met werkgevers en daaruit voortvloeiend betaald werk krijgen en behouden.

Hoe

Middels een 2 tal trainingen geven we de jongeren praktische tips en tricks om zichzelf te presenteren. Ze leren in gesprek te gaan met anderen over wat ze willen en wat ze kunnen.De jongeren worden “ klaargestoomd” voor een informele netwerkbijeenkomst met werkgevers en uitzendburo’s. Tijdens deze bijeenkomst gaan zij met elkaar in gesprek waarna iedere werkgever de jongere die hij/zij heeft gesproken zal presenteren in een korte “ pitch”. Vervolgens is er de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Resultaat

Aan het einde van deze bijeenkomst moeten er minimaal 3 concrete afspraken per jongere op tafel liggen. Deze worden vervolgens vastgelegd en er wordt tevens toezicht op gehouden dat deze afspraken ook worden nagekomen. Het resultaat is dat gemiddeld 70% van de jongeren binnen 3 maanden een betaalde baan heeft.